מן התקשורת

כתבת וידיאו על פעילות להב"ה בקריית מוצקין

עסקת חיילים האגודה למען החייל2005, YNET

גלובס 21/09/07 עסקת החשב הכללי