ארכיון

מערכות מידע וסייבר

חברת TCM מספקת שירות ניהול התהליכים העסקיים בארגון באמצעות מומחי תוכן, תפעול וניהול מערכות משולבות רב תשתיתיות. שילוב של ניסיון,

תשתיות ותקשוב

חברת TCM מציעה סל כולל של ניהול שירותי תשתיות התקשוב הכוללת מערכות שו"ב, המשכיות עסקית, ביטחון, מיגון ובקרה (Home Land

ביטחון

חברת TCM מתמחה באספקת שירותי תכנון וניהול פרויקטים למגזר הביטחוני ולמערכות מסווגות במרחב הביטחוני הצבאי. אנו מספקים שירותי מומחים להכנת

פרויקטים בחו"ל

חברת TCM מנהלת ומבצעת פרויקטים משולבים בתחומי תשתיות תקשורת רב ערוצית, תקשוב ומערכות מידע במספר מדינות בחו"ל. הפרויקטים כוללים תכנון