עיריית מעלה אדומים

עיריית מעלה אדומים

הנדון: ליווי מכרז סלולארי – מכתב המלצה

1. חברת TCM ומי מטעמה – מר משה דהן ליוו את עיריית מעלה אדומים בהכנת מכרז
סלוארי.
2. החברה ליוותה את העירייה בשלבי המכרז השונים החל משלב אפיון הצרכים, דרך הכנת
המכרז בנוהל מפתח, כנס ספקים, הכנת מפ"ל להחלטה, דו"ח סיכום מקצועי ועזרה במו"מ
3. לחברה הבנה מקיפה של היבטי הסלולאר במדינת ישראל ואנו התרשמנו עמוקות מיכולותיה
המקצועיות המשלבות הבנה טכנולוגית ועסקית, אשר עזרו קרוב לוודאי לעיריית מעלה
אדומים בקבלת ההחלטה הנכונה.
4. השירות אשר קיבלנו מהחברה היה שירות מקצועי מאוד, ברמה בין אישית גבוהה ובלוחות
זמנים אשר תאמו את דרישותינו המקצועיות.
5. ברצוני להדגיש במיוחד את היכולות הבינאישיות והסבלנות שהפגינה החברה במהלך כל
התקופה ואף לאחר מכן, באופן שוטף.
6. יושרו ואמינותו של משה דהן ויכולת ייצוג האינטרסים של העירייה ברמה גבוהה ומקצועית
מהווים נדבך חשוב במערכת יחסים מורכבת שבין ספק ולקוח ויועץ שנמצא ביניהם.
7. אני רואה חובה נעימה להמליץ בפני כל גורם שיזדקק לשירותי יעוץ בתחום זה לקבלם
מחברת TCM ואין לי ספק שיקבל גמול לשכר שישלם.

בברכה,
אלי הר ניר
מנכ"ל
עיריית מעלה אדומים