הכשרת הישוב

הכשרת הישוב

לכל מאן דבעי

הנדון: פרויקט IP Telephony עבור הכשרת היישוב
1. חברת TCM ייעצה לקבוצת הכשרת היישוב בתחומי ה- IP Telephony וה- VOIP.
2. זאת, למטרת שדרוג טכנולוגי של המרכזייה הקיימת במשרדי קבוצת הכשרת היישוב (כוכב
1000) למרכזת מתקדמת מסוג IP ולמטרת קישור סניף חיפה ב- VOIP.
3. חברת TCM ייעצה לחברתנו בנושאים הבאים לפרויקט זה:
1. ניתוח מערכת/אפיון צרכים.
2. חישובי כדאיות השקעה ROI.
3. בדיקת חלופות טכנולוגיות קיימות בשוק.
4. הכנת כתבי כמויות, מסמכי בקשה לספקים.
5. ניתוח הצעות מחיר של הספקים (כולל ישיבות ספקים, מענה לשאלות ספקים
וכו').
4. ברצוננו לציין את מקצועיותה של החברה ותרומתה הטכנולוגית לפרויקט זה, כמו גם את
הבנתה העסקית למימוש הפרויקט בעלויות נמוכות.

בברכה,
איתי וייסברג